300 Km per i 300 anni della chiesa clicca quì

I Mangiafiabe pinocchio 2012 clicca quì

Torneo chierichetti 2012 clicca quì

Manifestazione 4 agosto 2012 clicca quì

Visita del Vescovo 2012 clicca quì

Presentazione libro Padernello 2012 clicca quì

Corpus domini 2012 clicca quì

Veglia essere chiesa 2012 clicca quì